KURZY | Korozní technik

Základní informace

Jednosemestrální kurz přináší účastníkům aktuální vzdělání v oboru koroze a protikorozní ochrany. Jednotlivé půldenní sekce pokrývají základy nauky o materiálech a korozních procesů, typy korozního napadení, postupy protikorozní ochrany a specifika klíčových prostředí. Velký důraz je kladen na aplikační část kurzu, kde se posluchači seznámí s žárovými, galvanickými, organickými a anorganickými nekovovými povlaky. Rovněž je kladen důraz na inspekci, korozní zkušebnictví, monitoring, legislativu a příslušné normy.

Teoretická část kurzu je personálně zajištěna akademickými pracovníky (VŠCHT). Aplikační sekce jsou přednostně vyučovány odborníky z praxe s mnohaletými zkušenostmi (SVÚOM, SVÚM, Pragochema, AČSZ, JEKU, NALCO Champion aj.)

Z celkových 40 hodin tvoří 36 hodin přednášky a 4 hodiny praktická část. Kurz probíhá celý den vždy ve čtvrtek přibližně jednou za tři týdny od září 2021 do prosince 2021. Denní rozsah kurzu je od 9:00 do 17:00 hodin. Teoretická i praktická část probíhá v Technoparku Kralupy.

Kvalifikační stupeň 1 – Korozní technik

Pracovník v oblasti korozního dozoru, který má zkušenosti a praktické znalosti koroze a její kontroly. Je schopen provádět práce buď podle stanovených nebo uznaných postupů a/nebo pod dozorem korozního technologa nebo korozního inženýra.

Korozní technik bude schopen:

• zvolit metodu korozního dozoru podle daných postupů;

• stanovit meze použitelnosti postupu/metody;

• rozumět normám a specifikacím pro korozní dozor a převést je do postupů přizpůsobených skutečným podmínkám;

• nastavit a kalibrovat zařízení pro dozor a inspekci;

• provádět dozorová měření a/nebo dozírat na ně;

• interpretovat výsledky měření a vyhodnocovat je podle vhodných norem, předpisů nebo specifikací;

• připravit písemné instrukce pro měření a činnosti korozního dozoru;

• organizovat měření a vizuální prohlídky, zpracovávat a podávat zprávy o výsledcích korozního dozoru.

 

Po absolvování kurzu je možné získat certifikaci Korozní technik v rámci Std-401 APC. Další informace naleznete na https://www.apccz.cz/cz/certifikacni-programy/koroze-a-protikorozni-ochrana.

 

Cena kurzu: 14 500 Kč bez DPH
Cena za zkoušku a certifikaci: 12 000 Kč bez DPH (nelze hradit přes AKI)

Finanční náklady kurzu je možné pokrýt z fondu Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců Evropské unie.

Nabízíme množstevní slevu (2 a více účastníků) 10 %. Pro členy AKI nabízíme slevu kurzovného ve výši 5 %. 
Jak se stát členem naleznete zde.

Stornopodmínky – do 7 dnů před zahájením kurzu 0%, v průběhu kurzu – 100% ceny již proběhlých hodin, 20% ceny zbývajících hodin.

 

Termín zahájení nového běhu kurzu: 30. 9. 2021

Registrační formulář
The Captcha image
Organizační struktura

Organizační záležitosti, informace   

Ing. Bc. Anna Knaislová, Ph.D., kurzy@aki-koroze.cz, anna.knaislova@vscht.cz, +420 605 765 560

Program a struktura

Ing. Václav Šefl, Ph.D., vaclav.sefl@vscht.cz, +420 220 446 136

Lektoři Doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D.
  Prof. Ing. Pavel Novák, CSc.
  Ing. Tomáš Prošek, Ph.D.
  Doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D.
  Ing. Petr Szelag
  Ing. Hana Geiplová
  Ing. Ladislav Obr, CSc.
  Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.
  Ing. Jan Chott
Sylabus kurzu
  Název okruhu Část 1 Část 2 Datum
1 Základy o materiálech a korozních procesech Základy o materiálech
Materiály na bázi železa. Korozivzdorné oceli a slitiny. Neželezné kovy. Korozní odolnost.
Jan Stoulil (VŠCHT)
Základy o korozi
Základní mechanizmy koroze a formy korozního napadení.
Pavel Novák (VŠCHT-148)
30.09.2021
2 Koroze ve specifických prostředích a protikorozní ochrana Koroze ve specifických prostředích
atmosféra, voda, půda, beton, průmysl
Tomáš Prošek (VŠCHT)
Protikorozní ochrana
volba materiálu, povrchové úpravy, úpravy prostředí, konstrukční úpravy, elektrochemické ochrany.
Milan Kouřil (VŠCHT)
14.10.2021
3 Předběžné úpravy prostředí a organické povlaky Předběžné úpravy prostředí
Vliv předběžných úprav povrchu na vlastnosti povlakových systémů. Hodnocení kvality předběžných povrchových úprav. Konverzní povlaky. Hodnocení kvality ostatních anorganických povlaků a vrstev.
Petr Szelag (Pragochema)
Organické povlaky
Technologický postup pro aplikaci nátěrových povlaků – specifikace požadavků. Metody aplikace, klimatické podmínky aplikace. Kvalitativní požadavky a jejich měření. Problémy vzniklé při aplikaci. Destruktivní a nedestruktivní zkoušky. Protokoly z inspekce, kvalifikace inspektorů. Hodnocení kvality organických povlaků.
Hana Geiplová (SVÚOM)
04.11.2021
4 Galvanické a žárové povlaky, inspekce, korozní zkušebnictví a monitoring

Galvanické a žárové povlaky
Hodnocení kvality elektrolyticky vyloučených povlaků. Zkoušení ochranných protikorozních vlastností povlakových systémů. 
Ladislav Obr (ČSPÚ)

Kateřina Kreislová (SVÚOM)

Inspekce, korozní zkušebnictví a monitoring
Konstrukční uspořádání a zásady inspekcí v oboru KPO. Zkušebnictví, monitoring a informatika. Vizuální metoda kontroly KPO. Použití nedestruktivních zkušebních metod. Zásady inspekcí v oblasti protikorozní ochrany a příslušná legislativa. Laboratorní metody hodnocení korozního napadení.
Tomáš Prošek (VŠCHT)

Jan Chott

18.11.2021
5 Legislativa a životní prostředí, praktická cvičení

Legislativa a životní prostředí
Bezpečnost a ochrana zdraví při povrchových úpravách. Obecné zásady ochrany životního prostředí. Legislativa v oblasti koroze a protikorozních ochran. Kvalifikace a certifikace pracovníků v PKO. Normy. Systém kvality v korozi.
Kateřina Kreislová (SVÚOM)

Hana Geiplová (SVÚOM)

Praktická cvičení
Praktické cvičení v měření tlouštěk konstrukčních materiálů, nátěrů a povlaků
 
02.12.2021