KONFERENCE

Úvodní slovo

23. konference AKI

Koroze a protikorozní ochrana materiálů

 

21.–23. 10. 2020

LH Hotel Dvořák Tábor

 


Konference AKI, s podtitulem Koroze a ochrana materiálů, je tradičním setkáním korozních inženýrů z aplikační a akademické sféry. Představuje vzácnou příležitost pro konstruktivní dialog mezi praktiky z chemického, energetického, petrochemického průmyslu a jiných odvětví a korozními výzkumníky. Každý má šanci navázat nové kontakty a získat nové zkušenosti a vědomosti díky věcné kritice odborně zdatného publika, zpětné vazbě od praktiků, nebo naopak širokému teoretickému rozhledu akademiků.

První ročník konference se konal již v roce 1998. Od té doby hostovala konference v řadě český obcí. Nikdy se nekonala na tomtéž místě a v této tradici hodláme pokračovat.

Program konference se tradičně opírá o příspěvky z různých oblastí korozního inženýrství a korozní vědy. Vždy zaznívají přednášky o korozních problémech v energetice, v chemickém průmyslu, ve stavebnictví a dopravní infrastruktuře, v automobilovém a leteckém průmyslu. Samostatné bloky přednášek bývají také věnovány ochraně úložných zařízení, biomateriálům, povrchovým úpravám a povlakům, koroznímu monitoringu, zkušebnictví, normalizaci, metodám studia korozních mechanizmů a ochraně nikoliv pouze kovových kulturních památek.

Již třetím rokem bude konference zahájena sympoziem pro průmysl. Jde o půldenní blok prakticky orientovaných přednášek zaměřených na vybraný průmyslový obor. V roce 2018 šlo o dopravu a zpracování ropy, v loňském roce o automobilový průmysl a v roce letošním to bude Protikorozní ochrana organickými povlaky. Program sympozia je ke stažení zde.

Zvláštní pozornost věnujeme "mladé krvi". Nedílnou součástí konference je studentská posterová sekce vedená formou soutěže. Kromě ocenění své práce se tak nabízí studentům možnost navázat kontakt s potencionálními budoucími zaměstnavateli.

Konference je příležitostí pro udělení Ceny Asociace korozních inženýrů za nejlepší závěrečnou práci v oblasti koroze, Ceny Milana Pražáka za významný a dlouhodobý přínos v oblasti korozního inženýrství a Ceny za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany.

Výměna názorů a příležitost pro setkávání samozřejmě nekončí odborným programem konference. Pokračuje často do pozdních hodin v rámci společenského večera. Součástí programu konference je vždy zajímavá exkurze s více či méně korozní tématikou.

Konference nabízí po mnoha stránkách příjemné a obohacující strávení tří dnů mimo všední starosti. Těšíme se na setkání s vámi u příležitosti dalšího ročníku konference AKI. 

Tabor
Tabor
Hotel Dvorak Tabor
Hotel Dvorak Tabor
Místo konání

LH Hotel Dvořák Tábor **** Congress & Wellness se nachází v uzavřeném areálu hradu Kotnov v centru jihočeského města Tábor. Hotel vznikl po rozsáhlé rekonstrukci historické budovy pivovaru a nabízí ubytování v 72 prostorných pokojích. Ve stylové restauraci La Cave jsou hostům nabízeny gurmánské speciality, které pro ně s nadšením vytváří tým kuchařů pod vedením šéfkuchaře pana Martina Pudila, člena národního týmu AKC ČR. Původní využití budov hotelu si hosté mohou v náznaku připomenout v ojedinělých pivních lázních, které jsou součástí hotelového wellness centra.

Město Tábor je neodlučně spjato s husitstvím. Díky slavné historii je husitská atmosféra cítit na každém rohu města a dobovou kulisu tomu dodávají městské domy se zdobenými štíty i pomník Jana Žižky z Trocnova nebo gotická radnice. Historické jádro Tábora je vyhlášeno za městskou památkovou rezervaci, hrad Kotnov společně s Bechyňskou bránou je zapsán na seznamu Národních kulturních památek.

Tábor nabízí řadu možností pro pasivní i aktivní trávení volného času: Husitské muzeum, Muzeum čokolády, Muzeum Lega, ZOO Tábor, Botanická zahrada, Strašidelné podzemí, Housův mlýn, plavecký stadion & venkovní aquapark, zimní, fotbalový a aletický stadion, sportovní haly pro různé sporty, tenisové kurty, cyklistické & In-line stezky, jezdění na koních a mnohé další. 

Tábor disponuje výhodnou polohou, pouze 60 km od Českých Budějovic, 90 km od Prahy, 90 km od Jihlavy, 110 km od Plzně a 150 km od Brna.Tábor
Tábor
Tábor
Tábor
Tábor
Tábor
Odborný program

Hlavní náplní konference je dvoudenní program přednášek.

Konference bude zahájena prakticky orientovaným půldenním sympóziem Protikorozní ochrana organickými povlaky, během kterého zazní devět pozvaných přednášek:

 • Zkoušení ochranných organických povlaků v průmyslu: očekávání a omezení (Dr. Jörg Alfred Vogelsang, SIKA Švýcarsko).
 • Metody hodnocení nátěrových povlaků (Ing. Hana Geiplová, SVÚOM).
 • Zmeny akosti kovových povrchov po tryskaní (Prof. Ing. Janette Brezinová, PhD., Technická univerzita Košice).
 • Ochranné organické povlaky – hlediska volby typu pojiva nátěrové hmoty a složení pigmentů pro zajištění požadované antikorozní účinnosti (prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr., VŠCHT Pardubice).
 • Vliv tloušťky oceli a zinkového povlaku na korozi řezných hran (Ing. Tomáš Prošek, Ph.D., Technopark Kralupy VŠCHT Praha).
 • Nová lakovna Škoda Auto v závodě Mladá Boleslav (Ing. Aleš Procházka, Škoda Auto).
 • Nátěrové hmoty s vysokým obsahem zinku (Dr. Ing. Petr Antoš, Ph.D., EURING, EurChem, Technopark Kralupy VŠCHT Praha).
 • Anorganické zinkové nátěry v protikorozní ochraně (Ing. Karel Denk, Pragochema).
 • Provádění protikorozních nátěrů (Ing. Jan Chott).

Abstrakty přednášek s medailonky jejich autorů naleznete zde.

Konference bude pokračovat v tradičním duchu, včetně studentské posterové soutěže.

Aktuální verzi programu naleznete zde.

Dosud byly přihlášeny tyto příspěvky:

 • Využití rezistometrické metody korozního monitoringu při studiu korozních dějů (Ing. Kateryna Popova, Technopark Kralupy, VŠCHT Praha).
 • Vývoj směsi pro jednorázové odstraňování korozních produktů oceli vznikajících při atmosférické expozici (Ing. Václav Šefl, Ph.D., Technopark Kralupy, VŠCHT Praha).
 • Depozice chloridů v podmínkách ČR (Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D., SVUOM s.r.o.).
 • Vstup vodíku do struktury vysoce pevnostních ocelí za atmosférických podmínek (Ing. Darya Rudomilova, Technopark Kralupy, VŠCHT Praha).
 • Odstraňování korozních produktů olova (Ing. Jan Švadlena, Ph.D., Technopark Kralupy, VŠCHT Praha).
 • Recyklace použitých chladicích kapalin - odstraňování korozních zplodin a inhibitorů koroze (Ing. Jan Skolil, Ph.D., CLASSIC Oil).
 • Utesňovanie anodicky oxidovaného hliníka (doc. Ing. Matilda Zemanová, Ph.D., Slovenská technická univerzita, Bratislava).
 • Povrchová úprava muničních komponent (Ing. Petr Szelag, Pragochema).
 • Sherardování oceli a jeho korozní odolnost (Ing. Petr Soudek, ERLEN).
 • Hodnocení korozní odolnosti niklových slitin v prostředí taveniny fluoridových solí (Ing. Zdeněk Fulín, Centrum výzkumu Řež).
 • Porušování korozí pod napětím v prostředí nízkotlaké přehřáté vodíkové páry (Ing. Jaromír Janoušek, Centrum výzkumu Řež).
 • Korozní odolnost heterogenního svaru (Ing. Ondřej Chocholatý, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Katedra materiálu a strojírenské metalurgie).
 • Poškození oceli 08Cr18Ni10Ti ve stíněných objemech za přestupu tepla (doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc., VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství).
 • FK system – povrchové úpravy, s.r.o. laureát Ceny Asociace korozních inženýrů za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany za rok 2020 (Ing. Petr Kalný, FK system – povrchové úpravy, s.r.o.).
 • Elektrochemická odezva modifikovaných povrchů titanu (doc. Ing. Jaroslav Fojt, Ph.D., VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství).
 • Vliv iontové implantace na korozní chování titanových slitin (Ing. Jitřenka Jírů, VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství).
 • Vliv komplexnosti modelového tělního prostředí ma korozní chování biomateriálů (Ing. Vojtěch Hybášek, VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství).
 • Koroze v alternativní technologii výroby biopaliv (doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D., VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství).
 • Archaeological analogues for DGR canister lifetime prediction (Mgr. Saqib Mukhtar, VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství).
 • Korozní chování oceli v cementu a ve směsi cement-bentonit (Ing. Jakub Ludvík, VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství).
 • Instalace nedestruktivní diagnostiky koroze výztuže v rámci návrhu a realizace katodické ochrany na mostě ASTFJORD BRIDGE v Norsku (Ing. Bohumil Kučera, JEKU s.r.o.).
 • Prezentace laureáta Ceny AKI za nejlepší závěrečnou práci v oblasti koroze
 • Umělá patinace mědi z plynné fáze (Ing. Richard Bureš, VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství).
 • Materiálový průzkum bronzových předmětů únětické kultury ze starší doby bronzové (Ing. Šárka Msallamová, Ph.D., VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství).
 • Koroze mosazi v pojivech knižní malby (Ing. Tereza Boháčková, VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství).
 • Stabilita katalytických Ni-W vrstiev pre zero-gap alkalickú elektrolýzu vody - poster (Ing. Jana Záchenská, Slovenská technická univerzita, Bratislava).
 • Hodnocení mikrostruktury ocelí po expozici v superkritickém CO2 - poster (Ing. Lucia Rozumová, Ph.D., Centrum výzkumu Řež).
 • Vliv povrchové úpravy na korozní odolnost oceli v tekutém Pb - poster (Ing. Martina Pazderová, Centrum výzkumu Řež).
 • Faktory ovlivňující strukturní stav vysoko legované části heterogenního svarového spoje - poster (Ing. Aleš Návoj, VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství).
 • Konzervovanie a reštaurovanie železného artefaktu z Bratislavského hradu - poster (Ing. Roman Košťúr, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave).

 

Na konferenci uvítáme:

 • sdělení uvádějící původní výsledky,
 • případové a přehledové studie z oboru koroze kovů a protikorozní ochrany, 
 • firemní prezentace se zaměřením na protikorozní ochranu, korozní zkušebnictví, inspekční techniky a další komerční aktivity v oblasti korozního inženýrství.

 

Témata konference jsou:

 • Koroze a protikorozní ochrana v automobilovém a letecké průmyslu.
 • Koroze v energetice, chemickém průmyslu a chladicích okruzích.
 • Koroze a protikorozní ochrana ve stavebnictví a dopravní infrastruktuře.
 • Kovové, organické a anorganické povlaky v protikorozní ochraně.
 • Koroze a protikorozní ochrana úložných zařízení.
 • Koroze biomateriálů.
 • Koroze a protikorozní ochrana kovových i nekovových památek.
 • Korozní monitoring, zkušebnictví, normalizace a metody studia korozních mechanizmů. 

 

Forma prezentací:

 • přednášky (předběžně 20 minut včetně diskuze),
 • postery (určeno zejména pro doktorandy a studenty prezenční formy studia),
 • firemní prezentace – stánek a případně vystoupení v programu konference. 

 

Zajistíme publikování prezentovaných textů v recenzovaném časopise Koroze a ochrana materiálu zařazeném v databázi Scopus. Texty je nutné zpracovat podle pokynů pro autory do 15. 10. Prezentace jsou po odsouhlasení autory přístupné členům AKI.

Studentská soutěž
Pro studenty bakalářských a magisterských studijních oborů jsme připravili posterovou soutěž. Prezentujte výsledky svých studentských výzkumných prací formou posteru a krátké promluvy (flash presentation). Tři nejlepší práce budou finančně odměněny Nadačním fondem profesora Josefa Koritty .
Registrační poplatky a přehled důležitých termínů

Přehled důležitých termínů

Registrace účastníků za zvýhodněný poplatekdo 30. června
Příspěvky do odborného programudo 15. září
Texty článků pro publikaci v časopisu KOMdo 15. října

 

Registrační poplatky

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%)

  registrace do 30. 6. registrace po 30. 6. registrace na místě
Člen AKI*330039004500
Nečlen AKI400046005200
Student prezenční formy studia120017002000
Firemní prezentace - přednáška, výstavní stůl
(nezahrnuje individuální vložné prezentujícího)
400050006000
Firemní prezentace - přednáška, výstavní stůl
(kolektivní člen AKI*, nezahrnuje individuální vložné prezentujícího)
020003000
Čestný člen AKI000

* Bližší informace o členství v AKI zde. Členské výhody AKI se vztahují i na členy AČSZ a ČSPÚ.


Storno podmínky:

 • Storno účasti do 30. 6. - 0% registračního poplatku
 • Storno účasti do 5. 9. - 25% registračního poplatku
 • Storno účasti do 5. 10. - 50% registračního poplatku
Ubytování

Tábor nabízí řadu možností ubytování. Účastníkům konference doporučujeme ubytování v hotelu LH Hotel Dvořák Tábor, který je místem konání konference. Ubytování si můžete sjednat za zvýhodněných podmínek na emailové adrese recepce@lhdvoraktabor.cz nebo telefonním čísle +420 381 212 221. Při komunikaci uveďte, že jste účastníky konference AKI 2020. Kapacita hotelu je omezená. Proto s rezervací ubytování neváhejte. Poplatek za ubytování není zahrnut ve vložném. Každý účastník si hradí ubytování sám. 

Registrace

Pro vyplnění přihlášky na konferenci je třeba být přihlášený (menu pravý horní roh).

Organizátoři
 • doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (VŠB TU Ostrava/VŠCHT Praha)
 • Ing. Maroš Halama, Ph.D. (TU Košice)
 • doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. (SVUOM, s.r.o.)
 • prof. Ing. Pavel Novák, CSc. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Iva Pospíšilová (VŠCHT Praha)
 • Ing. Tomáš Prošek, Ph.D. (Technopark Kralupy VŠCHT Praha)
 • Ing. Petr Strzyž (Asociace českých a slovenských zinkoven)
 • Ing. Petr Szelag (Pragochema)
 • Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (CMV Brno)
 • doc. Ing. Matilda Zemanová, Ph.D. (STU Bratislava)
Partneři
https://www.focus-nerez.com
http://wwww.casopis-koroze.cz
http://povrchari.cz
https://www.vscht.cz
Minulé ročníky

2019 - Prostějov


2018 - Chodová Planá


2017 - Třebíč

2016 - Třeboň

2015 - Kutná Hora


2014 - Luhačovice


2013 - Přelouč


2012 - Jindřichův Hradec


2011 - Velké Bílovice

2010 - Zvíkovské Podhradí

2009 - Hrubá Voda Hlubočky

2008 - Harrachov

2006 - Kouty nad Desnou

2005 - Prachatice

2004 - Znojmo Přímětice

2003 - Bystřice nad Pernštejnem

2002 - Praha - Jižní Město

2001 - Pelhřimov

2000 - Loučeň

1999 - Rožnov pod Radhoštěm

1998 - Malenovice